01/

Projektiranje

 • Cestovna, tunelska i urbana rasvjeta
 • Svečane rasvjete vrijednih građevina povijesnog nasljeđa
 • Rasvjeta športskih borilišta
 • Unutarnja rasvjeta
 • Svjetlosne signalizacije zračnih luka
 • Električne instalacije u zgradarstvu i niskogradnji
 • Kabelske mreže i trafostanice

Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte elektrotehničkih instalacija te dokumentaciju izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija.

02/

Svjetlotehnička mjerenja

 • Svjetlotehnička mjerenja luminancije i rasvjetljenosti na cestovnoj i tunelskoj rasvjeti
 • Svjetlotehnička mjerenja luminancije rasvjetljenih reklamnih panoa, luminancije semaforskih lanterni
 • Ultrazvučna mjerenja debljine stijenki i mjerenja debljine zaštitnih prevlaka na stupovima javne rasvjete, radi utvrđivanja oštečenja stupa korozijom – tehničkog stanja stupova
 • Svjetlotehnička mjerenja horizontalne i vertikalne rasvjetljenosti rasvjete sportskih igrališta
03/

Vođenje projekata

Kod izvođenja elektroinstalacija (elektroinstalaterski radovi) pratimo Vašu investiciju kroz cijeli proces nastajanja, od samih početaka pa do završnih radova.

04/

Stručni nadzor i konzalting

Stručni nadzor uključuje praćenje dinamike i kvalitete građenja, kvalitetu ugrađenih materijala elektrotehničkih instalacija i poštivanje ostalih obveza nadzornog inženjera proizašlih iz obvezujućih zakona i pravilnika. Kod projektantskog nadzora cilj nam je koordinacija izvođenja elektrotehničkih radova s projektnom i drugom dokumentacijom u svezi pojedinosti izvedbe i u dogovoru s ostalim sudionicima u gradnji.