Projektiranje

  • Cestovna, tunelska i urbana rasvjeta
  • Svečane rasvjete vrijednih građevina povijesnog nasljeđa
  • Rasvjeta športskih borilišta
  • Unutarnja rasvjeta
  • Svjetlosne signalizacije zračnih luka
  • Električne instalacije u zgradarstvu i niskogradnji
  • Kabelske mreže i trafostanice

Izrađujemo idejne, glavne i izvedbene projekte elektrotehničkih instalacija te dokumentaciju izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija.