Stručni nadzor i konzalting

Stručni nadzor uključuje praćenje dinamike i kvalitete građenja, kvalitetu ugrađenih materijala elektrotehničkih instalacija i poštivanje ostalih obveza nadzornog inženjera proizašlih iz obvezujućih zakona i pravilnika. Kod projektantskog nadzora cilj nam je koordinacija izvođenja elektrotehničkih radova s projektnom i drugom dokumentacijom u svezi pojedinosti izvedbe i u dogovoru s ostalim sudionicima u gradnji.