Svjetlotehnička mjerenja

  • Svjetlotehnička mjerenja luminancije i rasvjetljenosti na cestovnoj i tunelskoj rasvjeti
  • Svjetlotehnička mjerenja luminancije rasvjetljenih reklamnih panoa, luminancije semaforskih lanterni
  • Ultrazvučna mjerenja debljine stijenki i mjerenja debljine zaštitnih prevlaka na stupovima javne rasvjete, radi utvrđivanja oštečenja stupa korozijom – tehničkog stanja stupova
  • Svjetlotehnička mjerenja horizontalne i vertikalne rasvjetljenosti rasvjete sportskih igrališta